Ημερολόγιο Εφημερευόντων Ιατρών

ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ

Δευτέρα 16 Μάιος 2022

Ειδική Μονάδα Δερματολογίας

Γκίνη Μαρία (Εφημερία Ενεργή)

Ειδική Μονάδα Πνευμονολογίας

Καλογηράτος Ευάγγελος (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Καρδιολογικό

Παναούσης Δημήτριος (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Παιδιατρικό

Μακράκης Κωνσταντίνος (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Μαιευτικό - Γυναικολογικό

Ντικίμπο Ταμουνοσέπριε (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Ορθοπεδικό

Σδρένιας Χρήστος (Εφημερία Ενεργή)

Τμήμα Αναισθησιολογικό

Κατσάνου Λήδα (Εφημερία Ενεργή)

Τμήμα Οφθαλομολογικό

Σακελλάρης Γεώργιος (Εφημερία Ενεργή)

Τμήμα Γενικής Χειρουργικής

Πριόνας Γεώργιος (Εφημερία Ενεργή)

Επειγόντων Περιστατικών

Τσίγκας Παναγιώτης (Εφημερία Ενεργή)

Ψυχιατρικό

Κουτσολουκά Μαρία (Εφημερία Ενεργή)

Υπηρεσίας Υπαίθρου

Βρεττάκος Αριστείδης (Εφημερία Ενεργή)