Ημερολόγιο Εφημερευόντων Ιατρών

ΚΥ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΕ ΠΑ ΣΑ

Πέμπτη 16 Σεπτέμβριος 2021

Ειδική Μονάδα Πνευμονολογίας

Καλογηράτος Ευάγγελος (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Καρδιολογικό

Τσιρώνης Κωνσταντίνος (Εφημερία Ενεργή)

Τμήμα Παιδιατρικό

Κοντέλλη Ευφροσύνη (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Μαιευτικό - Γυναικολογικό

Πόλου Νικήτας (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Ορθοπεδικό

Σταυρόπουλος Νικόλαος (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Γενικής Χειρουργικής

Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη (Εφημερία Ενεργή)

Τμήμα Ουρολογικό

Δρόλαπας Παναγιώτης (Εφημερία Ετοιμότητας)

Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικό

Λάμπρου Αθανάσιος (Εφημερία Ενεργή)

Τμήμα Αιμοδοσίας

Θεοδωρέλος Βασίλειος (Εφημερία Ενεργή)

Επειγόντων Περιστατικών

Δαλαδήμος Θεόδωρος (Εφημερία Ενεργή)
Τσίγκας Παναγιώτης (Εφημερία Ετοιμότητας)

Υπηρεσίας Υπαίθρου

Μάλλιος Ιωάννης (Εφημερία Ενεργή)
Βρεττάκος Αριστείδης (Εφημερία Ενεργή)