Τμήμα Προσωπικού

Κτήριο: Β
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο 2237350204

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Προσωπικού (Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) ορίζονται ως ακολούθως:
  • Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
  • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
  • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
  • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
  • Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
  • Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.
  • Φροντίζει για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου στην 5η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.
Το τμήμα Προσωπικού έχει υπό την εποπτεία του:
  • Το τμήμα Επιστασίας − Ιματισμού
  • Το τμήμα Εστίασης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

15 Σεπτεμβρίου 2021 στις 08:05

Θέμα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 Απριλίου 2021 στις 13:50

Θέμα:

Περιγραφή του εξ αποστάσεως προγράμματος ασύγχρονης εκπαίδευσης με τίτλο Νεότερες εξελίξεις για την διαχείριση της πανδημίας λόγω COVID-19

Νεότερες εξελίξεις για την διαχείριση της πανδημίας.pdf

9 Φεβρουαρίου 2021 στις 12:24

Θέμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θέσεως κλάδου ιατρών ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ω8ΒΗ4690ΒΘ-1ΚΖ).pdf

4 Φεβρουαρίου 2021 στις 13:42

Θέμα:

Συνοπτικός οδηγός Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά)

Brief Guide-Digital Birth Registration.pdf

Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης.pdf

24 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11:09

Θέμα:

Προκήρυξη θέσεως κλάδου ιατρών ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ.pdf

19 Αυγούστου 2020 στις 07:39

Θέμα:

Απόφαση ορισμού και των 13 Νοσοκομείων της 5ΗΣ Υ.ΠΕ. για την διενέργεια προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 στους εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ1Α, Γ.Π.οικ. 51358, ΦΕΚ 3437,τ.Β,14.08.2020.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 13 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 5ΗΣ Υ.ΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.pdf

3 Απριλίου 2020 στις 07:33

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ω1Ζ14690ΒΘ-ΩΔΓ.pdf

17 Φεβρουαρίου 2020 στις 11:11

Θέμα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10-2-2020 (ορθή επαναληψη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 10-2-2020 ορθή επαναληψη.pdf

7 Νοεμβρίου 2019 στις 14:26

Θέμα:

Απάντηση για την λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ.docx

29 Οκτωβρίου 2019 στις 08:46

Θέμα:

Λειτουργιά Αξονικού Τομογράφου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αξονικο.docx

22 Αυγούστου 2019 στις 12:54

Θέμα:

Tα συνολικά πεπραγμένα του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου κατά την τριετία 2016-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2019.docx

21 Ιουνίου 2019 στις 10:27

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούνιο (Τροποποίηση)

201906efimeriesall.pdf

3 Ιουνίου 2019 στις 11:59

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούνιο

201906efimeriesall.pdf

21 Μαϊου 2019 στις 11:36

Θέμα:

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ.

ΩΔ1Ξ4690ΒΘ-ΕΒΜ.pdf

4 Απριλίου 2019 στις 07:36

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Απρίλιο

201904efimeriesall.pdf

28 Μαρτίου 2019 στις 11:25

Θέμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου επί θητεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27-3- 2019.pdf

1 Φεβρουαρίου 2019 στις 14:04

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Φεβρουάριο

201902efimeriesall.pdf

18 Ιανουαρίου 2019 στις 13:56

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιανουάριο

201901efimeriesall.pdf

7 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:49

Θέμα:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

soxDEEstiasiSitisi3anap.xls

soxYEEstiasiSitisi3anap.kauariotita.xls

soxYEEstiasiSitisi3anap.PLYNTHS.xls

3 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:26

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Δεκέμβριο

201812efimeriesall.pdf

22 Νοεμβρίου 2018 στις 12:09

Θέμα:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2018 ΑΠΟ 22/11/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 3/12/2018

21 Νοεμβρίου 2018 στις 12:44

Θέμα:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ή ΣΙΤΙΣΗΣ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7.doc

16 Νοεμβρίου 2018 στις 10:22

Θέμα:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας και φύλαξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2018 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΣΕΠ.doc

2 Νοεμβρίου 2018 στις 11:38

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Νοέμβριο

201811efimeriesall.pdf

27 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:34

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Οκτώβριο

201810efimeriesall.pdf

14 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12:56

Θέμα:

Τα πεπραγμένα του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου κατά το έτος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2017-18.docx

6 Σεπτεμβρίου 2018 στις 07:24

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Αύγουστο

201808efimeriesall.pdf

28 Αυγούστου 2018 στις 13:34

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Σεπτέμβριο

201809efimeriesall.pdf

22 Αυγούστου 2018 στις 10:15

Θέμα:

Προκήρυξη Θέσης Κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν.Καρπενησίου

Προκήρυξη Θέσης Κλάδου ιατρών ΕΣΥ ΓΝ Καρπενησίου.pdf

31 Ιούλίου 2018 στις 12:18

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Αύγουστο

201808efimeriesall.pdf

31 Ιούλίου 2018 στις 12:17

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούλιο

201807efimeriesall.pdf

2 Ιούλίου 2018 στις 08:49

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας για τον μήνα Ιούλιο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Κ.Υ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ.xls

2 Ιούλίου 2018 στις 08:22

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούλιο

201807efimeriesall.pdf

31 Μαϊου 2018 στις 11:41

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας για τον μήνα Μάιο

ATT00051.pdf

31 Μαϊου 2018 στις 11:36

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούνιο

201806efimeriesall.pdf

7 Μαϊου 2018 στις 08:08

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας για τον μήνα Μάιο

052018ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΑΪΟΥΚ.Υ.Δ.Φ.xls

30 Απριλίου 2018 στις 11:27

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Μάιο

201805efimeriesall.pdf

30 Απριλίου 2018 στις 11:06

Θέμα:

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος ιατρού Αθανασούλια Βασιλείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.doc

25 Απριλίου 2018 στις 10:50

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Απρίλιο

201804efimeriesall.pdf

16 Απριλίου 2018 στις 12:33

Θέμα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ.213/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ.213 16-4-2018.doc

29 Μαρτίου 2018 στις 11:00

Θέμα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.doc

16 Φεβρουαρίου 2018 στις 13:46

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Φεβρουάριο

201802efimeriesall.pdf

14 Φεβρουαρίου 2018 στις 08:00

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Φεβρουάριο

201802efimeriesall.pdf

8 Φεβρουαρίου 2018 στις 12:55

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Φεβρουάριο

201802efimeriesall.pdf

29 Ιανουαρίου 2018 στις 07:54

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Φεβρουάριο

201802efimeriesall.pdf

29 Ιανουαρίου 2018 στις 07:52

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιανουάριο

201801efimeriesall.pdf

25 Ιανουαρίου 2018 στις 07:54

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιανουάριο

201801efimeriesall.pdf

22 Ιανουαρίου 2018 στις 13:45

Θέμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ κωδ θεσ. 101.xls

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ κωδ θεσ. 100.xls

29 Δεκεμβρίου 2017 στις 07:47

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιανουάριο

201801efimeriesall.pdf

22 Δεκεμβρίου 2017 στις 10:50

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Δεκέμβριο (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

201712efimeriesall.pdf

12 Δεκεμβρίου 2017 στις 12:39

Θέμα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (1).pdf

29 Νοεμβρίου 2017 στις 10:17

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Δεκέμβριο (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

201712efimeriesall.pdf

15 Νοεμβρίου 2017 στις 07:59

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Νοέμβριο (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

201711all.pdf

9 Νοεμβρίου 2017 στις 14:26

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Νοέμβριο (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

201711all.pdf

30 Οκτωβρίου 2017 στις 07:54

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Νοέμβριο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.pdf

3 Οκτωβρίου 2017 στις 11:42

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Οκτώβριο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.pdf

11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 12:57

Θέμα:

Τα πεπραγμένα του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου κατά το έτος 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2016-17.docx

30 Αυγούστου 2017 στις 11:30

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Σεπτέμβριο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.pdf

29 Αυγούστου 2017 στις 11:03

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Αύγουστο

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.pdf

Προσωπικό Τμήματος

Καρκάνη Δήμητρα
Ειδικότητα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ
Τηλέφωνο: 2237350201
email: dkarkani@1140.syzefxis.gov.gr
Νούλα Σταυρούλα
Τηλέφωνο: 2237350204
email: rnoula@1140.syzefxis.gov.gr
Σιαξαμπάνης Γεώργιος
Ειδικότητα: Διοικητικό - Οικονομικό ΠΕ
Τηλέφωνο: 2237350204
email: gsiaxabpros@1140.syzefxis.gov.gr
Εστίαση:

Επιστασία:

...