Τμήμα Γραμματείας

Κτήριο: Β
Όροφος: Ισόγειο
Τηλέφωνο 2237350205

Οι αρμοδιότητες του τμήματος  Γραμματείας ορίζονται ως ακολούθως:
 • Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
 • Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.
 • Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
 • Είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και την και την επικύρωση των αντιγράφων.
 • Έχει την ευθύνη για την συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα.

Το τμήμα Γραμματείας έχει υπό την εποπτεία του:

 1.  Το Αυτοτελές Γραφείο Κίνησης Ασθενών οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
  • Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
  • Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
  •  Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
  • Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
  • Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  • Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.
 2.  Το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών  οι αρμοδιότητες του οποίου είναι:
  • Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
  • Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
  •  Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
  • Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.
  • Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  • Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

13 Μαϊου 2022 στις 13:03

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 16.05.22 έως 20.05.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 16.05.22 εως 20.05.22.pdf

6 Μαϊου 2022 στις 13:49

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 09.05.22 έως 13.05.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 09.05.22 εως 13.05.22.pdf

6 Μαϊου 2022 στις 13:48

Θέμα:

Λίστα Πραγματοποιηθέντων Εκτάκτων Χειρουργείων για το διάστημα από 01.04.22 έως 30.04.22

ΛΙΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 01.04.22 εως 30.04.22.pdf

29 Απριλίου 2022 στις 14:58

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 03.05.22 έως 06.05.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 03.05.22 εως 06.05.22.pdf

21 Απριλίου 2022 στις 12:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25.04.22 έως 29.04.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 25.04.22 εως 29.04.22.pdf

15 Απριλίου 2022 στις 12:47

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18.04.22 έως 22.04.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 18.04.22 εως 22.04.22.pdf

8 Απριλίου 2022 στις 12:16

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 11.04.22 έως 15.04.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 11.04.22 εως 15.04.22.pdf

5 Απριλίου 2022 στις 11:16

Θέμα:

Λίστα Πραγματοποιηθέντων Εκτάκτων Χειρουργείων για το διάστημα από 01.01.22 έως 31.03.22

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 01.01.2022 εως 31.3.2022.pdf

1 Απριλίου 2022 στις 14:48

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 04.04.22 έως 08.04.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 04.04.22 εως 08.04.22.pdf

24 Μαρτίου 2022 στις 13:37

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28.03.22 έως 01.04.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 28.03.22 εως 01.04.22.pdf

18 Μαρτίου 2022 στις 13:32

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 21.03.22 έως 25.03.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ απο 21.03.2022 εως 25.03.2022.pdf

11 Μαρτίου 2022 στις 13:57

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 14.03.22 έως 18.03.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 14.03.22 εως 18.03.22.pdf

4 Μαρτίου 2022 στις 14:07

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από07.03.22 έως 11.03.22

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 07.03.22 εως 11.03.2022.pdf

25 Φεβρουαρίου 2022 στις 14:07

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28.02.22 έως 04.03.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 28.02.22 εως 04.03.22.pdf

18 Φεβρουαρίου 2022 στις 13:25

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 21.02.22 έως 25.02.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 21.02.22 εως 25.02.22.pdf

11 Φεβρουαρίου 2022 στις 13:18

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 14.02.22 έως 18.02.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 14.02.22 εως 18.02.22.pdf

4 Φεβρουαρίου 2022 στις 12:26

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 07.02.22 έως 11.02.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ από 07.02.22 έως 11.02.22.pdf

28 Ιανουαρίου 2022 στις 15:01

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 31.01.22 έως 04.02.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 31.1.22.pdf

21 Ιανουαρίου 2022 στις 14:43

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 24.01.22 έως 28.01.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 24.01.22 εως 28.01.2022.pdf

14 Ιανουαρίου 2022 στις 13:15

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17.01.22 έως 21.01.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 17.01.22 εως 21.1.2022.pdf

7 Ιανουαρίου 2022 στις 15:09

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 07.01.22 έως 10.01.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 10.01.22 εως 14.01.22.pdf

31 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:45

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 03.01.22 έως 07.01.22

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 03.01.2022 εως 07.01.2022.pdf

24 Δεκεμβρίου 2021 στις 11:29

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 27.12.21 έως 31.12.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 27.12.2021 εως 31.12.21.pdf

17 Δεκεμβρίου 2021 στις 14:36

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20.12.21 έως 24.12.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 20.12.2021 εως 24.12.2021.pdf

10 Δεκεμβρίου 2021 στις 14:33

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13.12.21 έως 17.12.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 13.12.2021 εως και 17.12.21.pdf

3 Δεκεμβρίου 2021 στις 13:13

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 06.12.21 έως 10.12.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 06.12.2021 εως 10.12.2021.pdf

29 Νοεμβρίου 2021 στις 15:08

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29.11.21 έως 03.12.21

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 29.11.2021 εως και 03.12.21.pdf

19 Νοεμβρίου 2021 στις 12:43

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22.11.21 έως 26.11.21

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 22.11.2021 εως και 26.11.21.pdf

12 Νοεμβρίου 2021 στις 11:15

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15.11.21 έως 19.11.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 15.11.2021 εως 19.11.21.pdf

5 Νοεμβρίου 2021 στις 11:51

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 08.11.21 έως 12.11.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 08.11.2021 εως 12.11.2021.pdf

29 Οκτωβρίου 2021 στις 11:29

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 01.11.21 έως 05.11.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 01.11.2021 εως 05.11.2021.pdf

22 Οκτωβρίου 2021 στις 09:01

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25.10.21 έως 29.10.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 25.10.2021 εως 29.10.21.pdf

15 Οκτωβρίου 2021 στις 11:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18.10.21 έως 22.10.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 18.10.2021 εως 22.10.21.pdf

8 Οκτωβρίου 2021 στις 11:25

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 11.10.21 έως 15.10.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 11.10.2021 εως 15.10.2021.pdf

1 Οκτωβρίου 2021 στις 12:11

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 04.10.21 έως 08.10.21

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ απο 04.10.21 εως 08.10.21.pdf

24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:16

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 27.09.21 έως 01.10.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ από 270921 έως 011021.pdf

17 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:43

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20.09.21 έως 124.09.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ από 20.09.21 έως 24.09.21.pdf

13 Σεπτεμβρίου 2021 στις 05:23

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13.09.21 έως 17.09.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 130921 εως 170921β.pdf

3 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:38

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 06.09.21 έως 10.09.21

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 06.09.21 εως 10.09.21.pdf

27 Αυγούστου 2021 στις 11:41

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 30.08.21 έως 03.09.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ από 30.08.21 έως 03.09.2021.pdf

20 Αυγούστου 2021 στις 10:27

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 23.08.21 έως 27.08.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ από 23.08.21 έως 27.08.2021.pdf

13 Αυγούστου 2021 στις 09:31

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 16.08.21 έως 20.08.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 16.08.21 εως 20.08.21.pdf

6 Αυγούστου 2021 στις 12:07

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 09.08.21 έως 13.08.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 090821 εως 130821.pdf

30 Ιούλίου 2021 στις 11:56

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 02.08.21 έως 06.08.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 2.08.21 εως 06.08.21.pdf

23 Ιούλίου 2021 στις 10:14

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 26.07.21 έως 30.07.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ από 26.07.21 έως 30.07.21.pdf

16 Ιούλίου 2021 στις 10:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19.07.21 έως 23.07.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 19.07.21 εως 23.07.21.pdf

9 Ιούλίου 2021 στις 11:25

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 12.07.21 έως 16.07.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ απο 12.07.21 εως 16.07.21.pdf

2 Ιούλίου 2021 στις 10:23

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 05.07.21 έως 09.07.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.pdf

25 Ιουνίου 2021 στις 12:30

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28.06.21 έως 02.07.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 280621 020721.pdf

18 Ιουνίου 2021 στις 10:13

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 21.06.21 έως 25.06.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 210621250621.pdf

11 Ιουνίου 2021 στις 14:24

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 14.06.21 έως 18.06.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 140621 180621.pdf

4 Ιουνίου 2021 στις 15:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 07.06.21 έως 11.06.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 07.06.21 εως 11.06.21.pdf

28 Μαϊου 2021 στις 13:30

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 31.5.21 έως 04.06.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 31052104062021.pdf

21 Μαϊου 2021 στις 14:13

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 24.5.21 έως 28.05.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΑ.pdf

14 Μαϊου 2021 στις 13:14

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17.05.2021 έως 21.05.2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 170521 εως 210521.pdf

7 Μαϊου 2021 στις 13:58

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 10.05.2021 έως 14.05.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 10.05.2114.05.21.pdf

29 Απριλίου 2021 στις 13:12

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 03.05.2021 έως 07.05.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 03.05.2021 07.05.2021.pdf

23 Απριλίου 2021 στις 13:29

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 26.04.2021 έως 30.04.2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ 260421300421.pdf

16 Απριλίου 2021 στις 13:57

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19.04.2021 έως 23.04.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 19.04.2021 23.04.2021.pdf

9 Απριλίου 2021 στις 14:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 12.04.2021 έως 16.04.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 12.04.2021 16.04.2021.pdf

2 Απριλίου 2021 στις 14:52

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 05.04.2021 έως 09.04.2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 05.04.2021 09.04.2021.pdf

26 Μαρτίου 2021 στις 13:13

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-3-2021 έως 2-4-2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 290321020421.pdf

19 Μαρτίου 2021 στις 14:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-3-2021 έως 26-3-2021

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 220321260321.pdf

12 Μαρτίου 2021 στις 13:42

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-3-2021 έως 19-3-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ 1519032021.pdf

12 Μαρτίου 2021 στις 13:40

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-3-2021 έως 19-3-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ 1519032021.pdf

5 Μαρτίου 2021 στις 12:43

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-3-2021 έως 12-3-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ 0812032021.pdf

26 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:29

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 1-3-2021 έως 5-3-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ.xlsx

19 Φεβρουαρίου 2021 στις 13:03

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-2-2021 έως 26-2-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ.xlsx

12 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:01

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-2-2021 έως 19-2-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ.xlsx

5 Φεβρουαρίου 2021 στις 14:31

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-2-2021 έως 12-2-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ.xlsx

29 Ιανουαρίου 2021 στις 13:50

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 1-2-2021 έως 5-2-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ.xlsx

25 Ιανουαρίου 2021 στις 11:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-1-2021 έως 29-1-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.XLS

8 Ιανουαρίου 2021 στις 12:24

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 11-1-2021 έως 15-1-2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

27 Νοεμβρίου 2020 στις 12:28

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 30-11-2020 έως 4-12-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

13 Νοεμβρίου 2020 στις 14:55

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 16-11-2020 έως 20-11-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

9 Νοεμβρίου 2020 στις 15:02

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 9-11-2020 έως 13-11-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

23 Οκτωβρίου 2020 στις 12:55

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 26-10-2020 έως 30-10-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

16 Οκτωβρίου 2020 στις 11:38

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19-10-2020 έως 23-10-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

14 Οκτωβρίου 2020 στις 09:52

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 12-10-2020 έως 16-10-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Οκτωβρίου 2020 στις 12:24

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 05-10-2020 έως 09-10-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

25 Σεπτεμβρίου 2020 στις 15:02

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28-9-2020 έως 2-10-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

11 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13:16

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 14-9-2020 έως 18-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 7-9-2020 έως 11-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

28 Αυγούστου 2020 στις 08:42

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 31-8-2020 έως 4-8-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

17 Ιούλίου 2020 στις 13:42

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20-7-2020 έως 24-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.XLS

13 Ιούλίου 2020 στις 09:41

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13-7-2020 έως 17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

3 Ιούλίου 2020 στις 12:37

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 6-7-2020 έως 10-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

26 Ιουνίου 2020 στις 09:15

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-6-2020 έως 3-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

19 Ιουνίου 2020 στις 14:15

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-6-2020 έως 26-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

15 Ιουνίου 2020 στις 10:48

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-6-2020 έως 19-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Ιουνίου 2020 στις 13:37

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-6-2020 έως 12-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

29 Μαϊου 2020 στις 12:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 1-6-2020 έως 5-6-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Μαϊου 2020 στις 08:59

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-5-2020 έως 29-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

15 Μαϊου 2020 στις 11:24

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18-5-2020 έως 22-5-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

9 Μαρτίου 2020 στις 09:02

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 9-3-2020 έως 13-3-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

28 Φεβρουαρίου 2020 στις 15:01

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 2-3-2020 έως 6-3-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Φεβρουαρίου 2020 στις 14:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 24-2-2020 έως 28-2-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

7 Φεβρουαρίου 2020 στις 13:33

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 10-2-2020 έως 14-2-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

31 Ιανουαρίου 2020 στις 14:47

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 3-2-2020 έως 7-2-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

24 Ιανουαρίου 2020 στις 13:48

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 27-1-2020 έως 31-1-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

17 Ιανουαρίου 2020 στις 13:23

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20-1-2020 έως 24-1-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

10 Ιανουαρίου 2020 στις 13:41

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13-1-2020 έως 17-1-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

8 Ιανουαρίου 2020 στις 09:40

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 6-1-2020 έως 10-1-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

8 Ιανουαρίου 2020 στις 09:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 30-12-2019 έως 3-1-2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

23 Δεκεμβρίου 2019 στις 10:13

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 23-12-2019 έως 27-12-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Δεκεμβρίου 2019 στις 12:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 9-12-2019 έως 13-12-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

29 Νοεμβρίου 2019 στις 13:51

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 2-12-2019 έως 6-12-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Νοεμβρίου 2019 στις 12:25

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-11-2019 έως 29-11-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

18 Νοεμβρίου 2019 στις 14:49

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18-11-2019 έως 22-11-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

8 Νοεμβρίου 2019 στις 09:11

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 11-11-2019 έως 15-11-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Νοεμβρίου 2019 στις 09:03

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-11-2019 έως 8-11-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

25 Οκτωβρίου 2019 στις 08:33

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28-10-2019 έως 1-11-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Οκτωβρίου 2019 στις 11:04

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 21-10-2019 έως 25-10-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

14 Οκτωβρίου 2019 στις 09:54

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 14-10-2019 έως 18-10-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Οκτωβρίου 2019 στις 14:04

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 7-10-2019 έως 11-10-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

27 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:03

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 30-9-2019 έως 4-10-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

13 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:32

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 16-9-2019 έως 20-9-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

11 Σεπτεμβρίου 2019 στις 08:32

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 9-9-2019 έως 13-9-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

9 Σεπτεμβρίου 2019 στις 09:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 9-9-2019 έως 13-9-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

30 Αυγούστου 2019 στις 14:54

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 2-9-2019 έως 6-9-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

23 Αυγούστου 2019 στις 11:25

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 26-8-2019 έως 31-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Αυγούστου 2019 στις 11:07

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 5-8-2019 έως 9-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

26 Ιούλίου 2019 στις 10:41

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-7-2019 έως 2-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

19 Ιούλίου 2019 στις 08:42

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-7-2019 έως 26-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

15 Ιούλίου 2019 στις 09:05

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-7-2019 έως 19-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Ιούλίου 2019 στις 09:46

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 08-7-2019 έως 12-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

28 Ιουνίου 2019 στις 12:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 01-7-2019 έως 05-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Ιουνίου 2019 στις 14:16

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 24-6-2019 έως 28-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

14 Ιουνίου 2019 στις 14:00

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17-6-2019 έως 21-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

7 Ιουνίου 2019 στις 10:59

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 10-6-2019 έως 14-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

3 Ιουνίου 2019 στις 09:09

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 3-6-2019 έως 7-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

24 Μαϊου 2019 στις 09:46

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 27-5-2019 έως 31-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

17 Μαϊου 2019 στις 11:25

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20-5-2019 έως 24-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

10 Μαϊου 2019 στις 11:56

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13-5-2019 έως 17-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Μαϊου 2019 στις 09:56

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 06-5-2019 έως 10-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

19 Απριλίου 2019 στις 12:52

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-4-2019 έως 26-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

12 Απριλίου 2019 στις 14:24

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-4-2019 έως 20-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Απριλίου 2019 στις 11:44

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-4-2019 έως 12-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

29 Μαρτίου 2019 στις 12:14

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 01-4-2019 έως 5-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Μαρτίου 2019 στις 11:28

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-3-2019 έως 29-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Μαρτίου 2019 στις 10:16

Θέμα:

Επείγοντα περιστατικά Χειρουργείων για το διάστημα από 1-3-2019 έως 21-3-2019

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 01.03.2019 ΕΩΣ 21.03.2019.xls

15 Μαρτίου 2019 στις 10:57

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18-3-2019 έως 22-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

8 Μαρτίου 2019 στις 14:14

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 11-3-2019 έως 15-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Μαρτίου 2019 στις 11:28

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-3-2019 έως 8-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:38

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-2-2019 έως 1-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

18 Φεβρουαρίου 2019 στις 08:38

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18-2-2019 έως 23-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

11 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:34

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από11-2-2019 έως 15-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

1 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:16

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-2-2019 έως 8-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

25 Ιανουαρίου 2019 στις 14:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28-1-2019 έως 1-2-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Ιανουαρίου 2019 στις 09:28

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 09-1-2019 έως 25-1-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

14 Δεκεμβρίου 2018 στις 14:27

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17-12-2018 έως 21-12-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:04

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-12-2018 έως 14-12-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

23 Νοεμβρίου 2018 στις 12:39

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 26-11-2018 έως 30-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

16 Νοεμβρίου 2018 στις 14:46

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19-11-2018 έως 23-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

9 Νοεμβρίου 2018 στις 12:11

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 12-11-2018 έως 16-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Νοεμβρίου 2018 στις 13:39

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 5-11-2018 έως 9-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

26 Οκτωβρίου 2018 στις 11:25

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-10-2018 έως 2-11-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

19 Οκτωβρίου 2018 στις 09:55

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-10-2018 έως 26/10-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

12 Οκτωβρίου 2018 στις 11:15

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-10-2018 έως 19/10-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Οκτωβρίου 2018 στις 14:56

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-10-2018 έως 12/10-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

28 Σεπτεμβρίου 2018 στις 08:39

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 1-10-2018 έως 5/10-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:17

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 24-9-2018 έως 28-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

14 Σεπτεμβρίου 2018 στις 11:05

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17-9-2018 έως 21-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Σεπτεμβρίου 2018 στις 14:14

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 5-9-2018 έως 7-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

31 Αυγούστου 2018 στις 11:35

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 3-9-2018 έως 7-9-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

24 Αυγούστου 2018 στις 09:46

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-8-2018 έως 24-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Αυγούστου 2018 στις 14:01

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-8-2018 έως 24-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

3 Αυγούστου 2018 στις 09:39

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 6-8-2018 έως 10-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

27 Ιούλίου 2018 στις 10:39

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 30-7-2018 έως 3-8-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

13 Ιούλίου 2018 στις 11:06

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 16-7-2018 έως 20-7-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Ιούλίου 2018 στις 10:44

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 9-7-2018 έως 13-7-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Ιουνίου 2018 στις 10:51

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-6-2018 έως 28-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

15 Ιουνίου 2018 στις 11:06

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 11-6-2018 έως 22-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

1 Ιουνίου 2018 στις 11:16

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-6-2018 έως 8-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

25 Μαϊου 2018 στις 08:59

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28-5-2018 έως 1-6-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

16 Μαϊου 2018 στις 14:19

Θέμα:

Λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Καρπενησίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.docx

11 Μαϊου 2018 στις 08:30

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 14-5-2018 έως 18-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Μαϊου 2018 στις 10:47

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 7-5-2018 έως 11-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

27 Απριλίου 2018 στις 11:57

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 30-4-2018 έως 4-5-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

18 Απριλίου 2018 στις 14:58

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 23-4-2018 έως 27-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

13 Απριλίου 2018 στις 09:40

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 16-4-2018 έως 20-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Απριλίου 2018 στις 10:17

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 5-4-2018 έως 13-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

30 Μαρτίου 2018 στις 12:41

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 2-4-2018 έως 6-4-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

26 Μαρτίου 2018 στις 08:49

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 26-3-2018 έως 30-03-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

19 Μαρτίου 2018 στις 14:26

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19-3-2018 έως 23-03-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

9 Μαρτίου 2018 στις 12:56

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 12-3-2018 έως 16-03-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Μαρτίου 2018 στις 10:51

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 5-3-2018 έως 9-03-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

26 Φεβρουαρίου 2018 στις 14:03

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19-2-2018 έως 2-03-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Φεβρουαρίου 2018 στις 09:21

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 19-2-2018 έως 23-02-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

8 Φεβρουαρίου 2018 στις 13:39

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-2-2018 έως 16-02-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Φεβρουαρίου 2018 στις 11:47

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-1-2018 έως 2-02-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

2 Φεβρουαρίου 2018 στις 11:42

Θέμα:

Επείγοντα περιστατικά Χειρουργείων για το διάστημα από 1-12-2017 έως 31-1-2018 και Πραγματοποιηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις για το διάστημα από 1-12-2017 έως 31-1-2018

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 3.xlsx

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 3.xlsx

26 Ιανουαρίου 2018 στις 10:14

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-1-2018 έως 2-02-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

23 Ιανουαρίου 2018 στις 09:31

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-1-2018 έως 26-01-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

10 Ιανουαρίου 2018 στις 11:12

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 10-1-2018 έως 19-01-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Ιανουαρίου 2018 στις 13:08

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-1-2018 έως 12-01-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

28 Δεκεμβρίου 2017 στις 11:30

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 28-12-2017 έως 4-01-2018

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Δεκεμβρίου 2017 στις 10:58

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-12-2017 έως 29-12-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

18 Δεκεμβρίου 2017 στις 08:46

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18-12-2017 έως 22-12-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

12 Δεκεμβρίου 2017 στις 12:14

Θέμα:

Επείγοντα περιστατικά Χειρουργείων για το διάστημα από 6-11-2017 έως 30-11-2017 και Πραγματοποιηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις για το διάστημα από 6-11-2017 έως 30-11-2017

Αντίγραφο του ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2.xlsx

Αντίγραφο του ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2 (3).xlsx

8 Δεκεμβρίου 2017 στις 13:36

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-12-2017 έως 15-12-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

1 Δεκεμβρίου 2017 στις 13:01

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-12-2017 έως 08-12-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

28 Νοεμβρίου 2017 στις 10:33

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 27-01-2017 έως 01-12-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

20 Νοεμβρίου 2017 στις 08:58

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20-11-2017 έως 24-11-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

10 Νοεμβρίου 2017 στις 10:46

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13-11-2017 έως 17-11-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Νοεμβρίου 2017 στις 09:12

Θέμα:

Επείγοντα περιστατικά Χειρουργείων για το διάστημα από 11-10-2017 έως 5-11-2017 και Πραγματοποιηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις για το διάστημα από 11-10-2017 έως 5-11-2017

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 1.xlsx

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 1.xlsx

3 Νοεμβρίου 2017 στις 11:00

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 6-11-2017 έως 10-11-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

27 Οκτωβρίου 2017 στις 10:02

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 31-10-2017 έως 3-11-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

20 Οκτωβρίου 2017 στις 11:36

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 23-10-2017 έως 27-10-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

13 Οκτωβρίου 2017 στις 11:13

Θέμα:

Επείγοντα περιστατικά Χειρουργείων για το διάστημα από 2-10-2017 έως 10-10-2017

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls

13 Οκτωβρίου 2017 στις 10:30

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 16-10-2017 έως 20-10-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Οκτωβρίου 2017 στις 11:45

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 09-10-2017 έως 13-10-2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

Προσωπικό Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος:
Γιαλαμούδη Κατερίνα
Ειδικότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΕ
Τηλέφωνο: 2237350111
Ματσούκα Χριστίνα
Ειδικότητα: Θυρωρός ΥΕ
Τηλέφωνο: 2237350205
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρίων:

Γραφείο Κίνησης Ασθενών:

...