ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

6 Αυγούστου 2019 στις 09:35
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων.

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων.pdf

2 Αυγούστου 2019 στις 11:57
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

2 Αυγούστου 2019 στις 11:07
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 5-8-2019 έως 9-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

26 Ιούλίου 2019 στις 10:41
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 29-7-2019 έως 2-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

24 Ιούλίου 2019 στις 13:14
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διάφορου.

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf

ΤΕΥΔ.docx

24 Ιούλίου 2019 στις 10:07
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕιΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣ 22-7-2019.pdf

19 Ιούλίου 2019 στις 08:42
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-7-2019 έως 26-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

17 Ιούλίου 2019 στις 13:45
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

ΔΙΑΚ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ.pdf

15 Ιούλίου 2019 στις 09:05
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-7-2019 έως 19-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

5 Ιούλίου 2019 στις 09:46
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 08-7-2019 έως 12-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

1 Ιούλίου 2019 στις 14:21
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 01-07-2019 ΜΕ ΑΔΑ (2).pdf

1 Ιούλίου 2019 στις 14:19
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 01-07-2019 ΜΕ ΑΔΑ (2).pdf

28 Ιουνίου 2019 στις 12:35
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 01-7-2019 έως 05-7-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Ιουνίου 2019 στις 14:16
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 24-6-2019 έως 28-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Ιουνίου 2019 στις 10:27
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούνιο (Τροποποίηση)

201906efimeriesall.pdf

14 Ιουνίου 2019 στις 14:00
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17-6-2019 έως 21-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

7 Ιουνίου 2019 στις 10:59
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 10-6-2019 έως 14-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Ιουνίου 2019 στις 13:06
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».

6ΨΝΡ4690ΒΘ-14Μ.pdf

3 Ιουνίου 2019 στις 11:59
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούνιο

201906efimeriesall.pdf

3 Ιουνίου 2019 στις 09:09
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 3-6-2019 έως 7-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

31 Μαϊου 2019 στις 09:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυκτικών θαλάμων για την αποθήκευση Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μεικτών Επικίνδυνων Απόβλητων (ΜΕΑ)

Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου.pdf

30 Μαϊου 2019 στις 08:58
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρα δακτύλου (SPO2) για παλμικό οξύμετρο

πρόσκληση ενδιαφέροντος αισθητήρα οξυμέτρου.pdf

28 Μαϊου 2019 στις 11:23
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

24 Μαϊου 2019 στις 09:46
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 27-5-2019 έως 31-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Μαϊου 2019 στις 13:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 22-05-2019 ΜΕ ΑΔΑ!.pdf

22 Μαϊου 2019 στις 13:30
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

Ω7534690ΒΘ-9ΝΥ.pdf

22 Μαϊου 2019 στις 08:50
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναγόμωση πυροσβεστήρων.pdf

21 Μαϊου 2019 στις 11:36
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ.

ΩΔ1Ξ4690ΒΘ-ΕΒΜ.pdf

17 Μαϊου 2019 στις 11:25
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20-5-2019 έως 24-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

15 Μαϊου 2019 στις 14:00
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ".

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

13 Μαϊου 2019 στις 09:16
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

10 Μαϊου 2019 στις 11:56
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13-5-2019 έως 17-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Μαϊου 2019 στις 09:56
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 06-5-2019 έως 10-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

19 Απριλίου 2019 στις 12:52
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-4-2019 έως 26-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

16 Απριλίου 2019 στις 10:11
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΣΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

Παράταση υποβολής προσφορών.pdf

ΤΕΥΔ.doc

15 Απριλίου 2019 στις 12:57
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.pdf

15 Απριλίου 2019 στις 12:57
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού οτοσκοπίου Διαγνωστικό σετ Heine EN100 επιτοίχιο

πρόσκληση ενδιαφέροντος ανταλακτικού οτοσκοπίου.pdf

12 Απριλίου 2019 στις 14:24
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-4-2019 έως 20-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

11 Απριλίου 2019 στις 11:21
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.

ΩΧΜΖ4690ΒΘ-ΔΙ9(2).pdf

11 Απριλίου 2019 στις 11:13
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 11-04-2019 ΜΕ ΑΔΑ.pdf

9 Απριλίου 2019 στις 13:59
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΣΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΕΥΔ.doc

ΨΓΝΜ4690ΒΘ-3ΛΟ.pdf

5 Απριλίου 2019 στις 12:07
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΙΑΦΟΡΟΥ 5-04-2019.pdf

5 Απριλίου 2019 στις 11:44
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-4-2019 έως 12-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Απριλίου 2019 στις 07:36
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Απρίλιο

201904efimeriesall.pdf

29 Μαρτίου 2019 στις 12:14
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 01-4-2019 έως 5-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

29 Μαρτίου 2019 στις 10:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ 29-3-2019.pdf

28 Μαρτίου 2019 στις 11:25
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου επί θητεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27-3- 2019.pdf

22 Μαρτίου 2019 στις 11:28
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-3-2019 έως 29-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

Το Νοσοκομείο μας, το μοναδικό στον νομό, βρίσκεται στο κέντρο του Καρπενησίου. Υπάγεται στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και έχει υπό την εποπτεία του το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου. Διαθέτει 59 αναπτυγμένες κλίνες και εφημερεύει καθημερινά.

Το Νοσοκομείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1956 σαν Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε διαφορετική θέση από αυτή που βρίσκεται σήμερα. Το έτος 1960 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου όπου στεγάζεται σήμερα σε οικόπεδο το οποίο παραχωρήθηκε από τη σχολική εφορία του Γυμνασίου Καρπενησίου, με Πρόεδρο τον Αθανάσιο Χαρ. Τσιάμη και με την συνδρομή των Ευρυτάνων της διασποράς και ξεκίνησε τη λειτουργία του σαν "Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου".

Το 1989 με επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ανεγέρθηκε πτέρυγα η οποία στεγάζει σήμερα τον Χειρουργικό τομέα, τα Χειρουργεία, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τα Εργαστήρια. ενώ το 2013 με επιχορήγηση του ΕΣΠΑ ανεγέρθηκε και νέα πτέρυγα η οποία στεγάζει σήμερα την Διοικητική Υπηρεσία.

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

  1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΔΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
  4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης.
  5. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

© Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου 2017

www.karpenisihospital.gr

gnnk100@otenet.gr

...