ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

21 Ιουνίου 2019 στις 14:16
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 24-6-2019 έως 28-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

21 Ιουνίου 2019 στις 10:27
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούνιο (Τροποποίηση)

201906efimeriesall.pdf

14 Ιουνίου 2019 στις 14:00
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 17-6-2019 έως 21-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

7 Ιουνίου 2019 στις 10:59
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 10-6-2019 έως 14-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Ιουνίου 2019 στις 13:06
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».

6ΨΝΡ4690ΒΘ-14Μ.pdf

3 Ιουνίου 2019 στις 11:59
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Ιούνιο

201906efimeriesall.pdf

3 Ιουνίου 2019 στις 09:09
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 3-6-2019 έως 7-6-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

31 Μαϊου 2019 στις 09:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυκτικών θαλάμων για την αποθήκευση Επικίνδυνων Απόβλητων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μεικτών Επικίνδυνων Απόβλητων (ΜΕΑ)

Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου.pdf

30 Μαϊου 2019 στις 08:58
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αισθητήρα δακτύλου (SPO2) για παλμικό οξύμετρο

πρόσκληση ενδιαφέροντος αισθητήρα οξυμέτρου.pdf

28 Μαϊου 2019 στις 11:23
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

24 Μαϊου 2019 στις 09:46
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 27-5-2019 έως 31-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Μαϊου 2019 στις 13:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 22-05-2019 ΜΕ ΑΔΑ!.pdf

22 Μαϊου 2019 στις 13:30
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ».

Ω7534690ΒΘ-9ΝΥ.pdf

22 Μαϊου 2019 στις 08:50
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου

πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναγόμωση πυροσβεστήρων.pdf

21 Μαϊου 2019 στις 11:36
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ.

ΩΔ1Ξ4690ΒΘ-ΕΒΜ.pdf

17 Μαϊου 2019 στις 11:25
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 20-5-2019 έως 24-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

15 Μαϊου 2019 στις 14:00
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ".

ΤΕΥΔ.docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

13 Μαϊου 2019 στις 09:16
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

10 Μαϊου 2019 στις 11:56
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 13-5-2019 έως 17-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

6 Μαϊου 2019 στις 09:56
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 06-5-2019 έως 10-5-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

19 Απριλίου 2019 στις 12:52
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 22-4-2019 έως 26-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

16 Απριλίου 2019 στις 10:11
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΣΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

Παράταση υποβολής προσφορών.pdf

ΤΕΥΔ.doc

15 Απριλίου 2019 στις 12:57
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.pdf

15 Απριλίου 2019 στις 12:57
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικού οτοσκοπίου Διαγνωστικό σετ Heine EN100 επιτοίχιο

πρόσκληση ενδιαφέροντος ανταλακτικού οτοσκοπίου.pdf

12 Απριλίου 2019 στις 14:24
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 15-4-2019 έως 20-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

11 Απριλίου 2019 στις 11:21
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ.

ΩΧΜΖ4690ΒΘ-ΔΙ9(2).pdf

11 Απριλίου 2019 στις 11:13
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 11-04-2019 ΜΕ ΑΔΑ.pdf

9 Απριλίου 2019 στις 13:59
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΣΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΕΥΔ.doc

ΨΓΝΜ4690ΒΘ-3ΛΟ.pdf

5 Απριλίου 2019 στις 12:07
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΔΙΑΦΟΡΟ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΙΑΦΟΡΟΥ 5-04-2019.pdf

5 Απριλίου 2019 στις 11:44
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 8-4-2019 έως 12-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Απριλίου 2019 στις 07:36
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

Εφημερίες Ιατρών ΕΣΥ, Ειδικευόμενων και Αγροτικών Ιατρών για τον μήνα Απρίλιο

201904efimeriesall.pdf

29 Μαρτίου 2019 στις 12:14
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 01-4-2019 έως 5-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

29 Μαρτίου 2019 στις 10:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΟΥ 29-3-2019.pdf

28 Μαρτίου 2019 στις 11:25
Από Τμήμα Προσωπικού

Θέμα:

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου επί θητεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 27-3- 2019.pdf

22 Μαρτίου 2019 στις 11:28
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-3-2019 έως 29-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Μαρτίου 2019 στις 11:12
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διαγνωστικής Οθόνης Μαστογραφίας

Προμήθεια Διαγνωστικής Οθόνης Μαστογραφίας.pdf

22 Μαρτίου 2019 στις 10:16
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Επείγοντα περιστατικά Χειρουργείων για το διάστημα από 1-3-2019 έως 21-3-2019

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 01.03.2019 ΕΩΣ 21.03.2019.xls

22 Μαρτίου 2019 στις 08:56
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ». CPV 33100000-1(Ιατρικές συσκευές) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Διακήρυξη Προμήθεια χειρουργικής τράπεζαςsigned.pdf

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.doc

19 Μαρτίου 2019 στις 12:23
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

18 Μαρτίου 2019 στις 14:33
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤ ΜΕ ΑΔΑ.pdf

15 Μαρτίου 2019 στις 10:57
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 18-3-2019 έως 22-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

12 Μαρτίου 2019 στις 14:47
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

96ΧΜ4690ΒΘ-9Δ4.pdf

12 Μαρτίου 2019 στις 14:10
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του κάτωθι ιατρικού εξοπλισμού.

Δημόσια διαβούλευση διαβιβαστικό.pdf

τεχνικές προδιαγραφές Ιατρικού Εξοπλισμού.pdf

8 Μαρτίου 2019 στις 14:14
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 11-3-2019 έως 15-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

4 Μαρτίου 2019 στις 11:28
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 4-3-2019 έως 8-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 14:05
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν.»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚ. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ Μ.Τ.Ν.pdf

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:38
Από Τμήμα Γραμματείας

Θέμα:

Λίστα Προγραμματισμένων Χειρουργείων για το διάστημα από 25-2-2019 έως 1-3-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ.xls

22 Φεβρουαρίου 2019 στις 09:33
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΤΕΥΔ.docx

Ο.Ε ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf

21 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:08
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ».

ΨΞ7Θ4690ΒΘ-ΓΧ2(2).pdf

21 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:07
Από Τμήμα Οικονομικών

Θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ».

ΕΝΤΥΠΑ 1.pdf

ΕΝΤΥΠΑ.pdf

ΨΡΡΩ4690ΒΘ-ΧΤ2(1).pdf

Το Νοσοκομείο μας, το μοναδικό στον νομό, βρίσκεται στο κέντρο του Καρπενησίου. Υπάγεται στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και έχει υπό την εποποτεία του το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου. Διαθέτει 59 αναπτυγμένες κλίνες και εφημερεύει καθημερινά.

Το Νοσοκομείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1956 σαν Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε διαφορετική θέση απ' ότι βρίσκεται σήμερα. Το έτος 1960 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου που στεγάζεται σήμερα σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τη σχολική εφορία του Γυμνασίου Καρπενησίου, με Πρόεδρο τον Αθανάσιο Χαρ. Τσιάμη και με την συνδρομή των Ευρυτάνων της διασποράς και ξεκίνησε τη λειτουργία του σαν "Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου".

Το 1989 με επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ανεγέρθηκε πτέρυγα η οποία στεγάζει σήμερα τον Χειρουργικό τομέα, τα Χειρουργεία, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τα Εργαστήρια. ενώ το 2013 με επιχορήγηση του ΕΣΠΑ ανεγέρθηκε και νέα πτέρυγα η οποία στεγάζει σήμερα την Διοικητική Υπηρεσία.

Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

  1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΔΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
  2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
  4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης.
  5. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
  6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου.

© Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου 2017

www.karpenisihospital.gr

gnnk100@otenet.gr

...