ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητής

Καρατσίκης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2237350167
email: dioikgnkarp@1140.syzefxis.gov.gr

Διοικητικό Συμβούλιο

Τακτικά Μέλη:
  • Αλατάρης Σεραφείμ
  • Κίτσιου Ιωάννα
  • Σοφός Απόστολος
  • Καυκιά Σταυρούλα
Αναπληρωματικά Μέλη:
  • Παρούτσας Διονύσιος
  • Κουρκουβέλη Αλεξάνδρα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής στην Ιατρική Υπηρεσία

Πριτσιόλας Ευθύμιος
Τηλέφωνο: 2237024698
email: d_iatryp_gnk@1140.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής στην Νοσηλευτική Υπηρεσία

Ζαγκότση Μάρθα
Τηλέφωνο: 2237350136
email: mzagotsi@1140.syzefxis.gov.gr

Διευθυντής στην Διοικητική Υπηρεσία

Καρκάνη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2237350201
email: dkarkani@1140.syzefxis.gov.gr

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ

Κουταλιανός Σταύρος (20/08/2016 - 17/01/2020)
Τσεκούρα Ελένη (19/12/2013 - 21/12/2015)
Ξαρχάς Ευάγγελος (30/09/2011 - 06/09/2012)
Χαλιάσος Γεώργιος (20/04/2010 - 27/06/2011)
Λάππας Κωνσταντίνος (16/01/2009 - 09/04/2010)
Χορμόβας Ηλίας (21/11/2006 - 15/11/2008)
Παπανικολάου Νικόλαος (20/09/2004 - 11/08/2006)
Παπαμίχος Αθανάσιος (26/03/2002 - 19/09/2004)
...