Ακτινοδιαγνωστικό

Κτήριο: Α
Όροφος: Ισόγειο
Τηλέφωνο 2237350111
Ώρες Εξωτερικού Ιατρείου: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00 εκτός από τον Υπέρηχο ο οποίος λειτουργεί κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2237350112

Προσωπικό Τμήματος

Κούγια Μαρία Αγγελική
Βαθμός: Επιμελητής Β
Λάμπρου Αθανάσιος
Βαθμός: Επιμελητής Β
Τηλέφωνο: 2237350112
Παραϊατρικό Προσωπικό:
Γιαλαμούδη Κατερίνα
Ειδικότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΕ
Τηλέφωνο: 2237350111
Καπετανάκης Νικόλαος
Ειδικότητα: Τεχνολόγος Ακτινολόγος ΤΕ
Κουτσούμπα Ευαγγελία
Ειδικότητα: Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ
Μερίκα Δήμητρα
Ειδικότητα: Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ
Πολονύφη Κατερίνα
Ειδικότητα: Χειριστών Εμφανιστών ΔΕ
...