Καρδιολογικό

Κτήριο: Α
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο: 2237350227
Εξωτερικό Ιατρείο: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Εργαζόμενοι Τμήματος

Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Βαθμός: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350227
email: kardiologiko@1140.syzefxis.gov.gr
Παπαδημητρίου Δημήτριος
Βαθμός: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350227
email: kardiologiko@1140.syzefxis.gov.gr
Παναούσης Δημήτριος
Βαθμός: Επιμελητής Β
...