Φαρμακευτικό

Κτήριο: A
Όροφος: Ισόγειο
Τηλέφωνο 2237350115

Προσωπικό Τμήματος

Παραϊατρικό Προσωπικό:
Καραγκούνη Κατερίνα
Ειδικότητα: Βοηθός Φαρμακείου ΔΕ
Τηλέφωνο: 2237350115
email: farmakiognk@1140.syzefxis.gov.gr
Μώκα Σταυρούλα
Ειδικότητα: Νοσηλευτική ΔΕ
...