Παιδιατρικό

Κτήριο: Α
Όροφος: Ισόγειο
Τηλέφωνο 2237350106
Ώρες Εξωτερικού Ιατρείου: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Προσωπικό Τμήματος

Κοντέλλη Ευφροσύνη
Βαθμός: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350107
Υπεύθυνος Τμήματος:
Παυλίδου Μαρία
Βαθμός: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350106
email: mpavlidou@1140.syzefxis.gov.gr
Μακράκης Κωνσταντίνος
Βαθμός: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350107
Ζέρζη Πασχαλίνα Παρασκευή
Βαθμός: Ειδικευόμενος
...