Παιδιατρικό

Κτήριο: Α
Όροφος: Ισόγειο
Τηλέφωνο: 2237350106
Εξωτερικό Ιατρείο: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Εργαζόμενοι Τμήματος

Υπεύθυνος Τμήματος:
Παυλίδου Μαρία
Βαθμός: Επιμελητής Α
Τηλέφωνο: 2237350106
email: mpavlidou@1140.syzefxis.gov.gr
Μακράκης Κωνσταντίνος
Βαθμός: Επιμελητής Α
Τηλέφωνο: 2237350106
Ζησίμου Ευγενία
Βαθμός: Ειδικευόμενος
Κορέντζελου Βασιλική
Βαθμός: Ειδικευόμενος
...