Πνευμονολογικό

Κτήριο: Α
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο 2237350228
Ώρες Εξωτερικού Ιατρείου: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Προσωπικό Τμήματος

Νικολόπουλος Δήμος
Βαθμός: Επιμελητής Β
Τηλέφωνο: 2237350228
email: pneumonologos@1140.syzefxis.gov.gr
...