Πνευμονολογικό

Κτήριο: Α
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο 2237350228
Ώρες Εξωτερικού Ιατρείου: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Προσωπικό Τμήματος

Καλογηράτος Ευάγγελος
Βαθμός: Επιμελητής Α
Τηλέφωνο: 2237350220
...