Πνευμονολογικό

Κτήριο: Α
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο: 2237350228
Εξωτερικό Ιατρείο: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Εργαζόμενοι Τμήματος

Νικολόπουλος Δήμος
Βαθμός: Επιμελητής Β
Τηλέφωνο: 2237350228
email: pneumonologos@1140.syzefxis.gov.gr
...