Δερματολογικό

Κτήριο: A
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο: 2237350222
Εξωτερικό Ιατρείο: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Εργαζόμενοι Τμήματος

Γκίνη Μαρία
Βαθμός: Συντονιστής Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350222
...