Αναισθησιολογικό

Κτήριο: Α
Όροφος: 1ος
Τηλέφωνο: 2237350226
Εξωτερικό Ιατρείο: Λειτουργεί τις Καθημερινές 9:00 με 14:00

Εργαζόμενοι Τμήματος

Λουρίκας Βασίλειος
Βαθμός: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350226
Παπίλας Κωνσταντίνος
Βαθμός: Διευθυντής
Τηλέφωνο: 2237350164
...